Hjärt-Lungfondens forskningswebb

Här kan du ansöka om medel, ta del av beslut för tidigare ansökningar, skicka in din årsrapport samt ändra personliga uppgifter.

Läs gärna våra anvisningar för forskningsstöd till höger.


Nytt för i år är att du även kan få tillgång till beviljningsbrev och rekvisitionsblanketter för dina tidigare beviljade anslag under rubriken "Mina beviljningsbrev". Vi vill uppmärksamma dig på att datumet i dessa brev/blanketter inte är korrekt, datumet visar den dagen då du öppnar dokumentet.


Viktig information om rekvirering av anslag

Hjärt-Lungfonden använder en ny fakturahantering med automatisk inläsning av rekvisitionsblanketter. När du ska rekvirera anslag behöver du använda vår nya blankett. Den finns att ladda ner i fältet till höger på denna sida.

När du fyller i ansökningsnumret (i anvisat fält) vill vi att du efter numret anger vilket år rekvireringen avser. Exempel: Ansökningsnummer 2020098921 (för år 2021). För att inläsningen av uppgifter ska fungera kan inga andra meddelanden lämnas på blanketten än de uppgifter som efterfrågas där.

Rekvirera anslag
För rekvirering av anslag skickar du din underskrivna blankett med e-post till rekvisition@hjart-lungfonden.se.


Möjlighet att byta forskningsinriktning
Hjärt-Lungfonden möjliggör nu även att forskare som har pågående forskningsstöd från Hjärt-Lungfonden kan använda dessa medel för forskning om hur covid-19 drabbar patienter med kronisk hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Om anslagstagaren önskar ändra inriktning på projektet måste forskningsavdelningen på Hjärt-Lungfonden informeras om det via e-post forskning@hjart-lungfonden.se.  


Information om Resebidrag/kongressbidrag
Ansökningar om Resebidrag/kongressbidrag bedöms periodvis. Ansökan ska inlämnas senast den period som föregår resan/kongressen. OBS! Sista dag att inkomma med ansökningar för resor/kongresser  som ska genomföras från den 4 december och framåt är den 3 december.  


Ansökningsperioder
För information om de olika anslagsformerna vänligen läs Hjärt-Lungfondens anvisningar för forskningsstöd.

Ansökningar kan skickas fram till klockan 24:00 under sista ansökningsdagen.

Du måste vara inloggad för att kunna söka.
TypStartSlut
Anordnande av vetenskapliga möten2022-01-012022-12-31
Resebidrag/Kongressbidrag2022-01-012022-12-31
Stora Forskningsanslaget2022-01-122022-02-09
Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare2022-02-152022-03-15
Forskarmånader / Forskartjänst2022-04-112022-05-18
Forskarmånader doktorand2022-04-112022-05-18
Projektbidrag2022-04-112022-05-18
Utlandsstipendium2022-04-112022-05-18
Återvändarbidrag2022-04-112022-05-18
Projektbidrag Prevention2022-10-252022-11-22 
 
 
Glömt lösenordet? Klicka här!
 

 

Kontakta oss på
forskning@hjart-lungfonden.se
eller telefon 08-566 24 220.

Anvisningar för forskningsstöd / Instructions for research support

För mer detaljerad information om våra anslag och för att läsa om Hjärt-Lungfondens riktlinjer vad gäller forskningsanslag, klicka på nedanstående länk. 

Anvisningar för forskningsstöd
Uppdaterade 2021-09-16
Nya anvisningar för 2022 kommer under mars

For more information regarding the Swedish Heart-Lung Foundation's research grants and guidelines, please see the instructions attached below. 

Guidelines for research support
Updated 2021-09-16
New guidelines for 2022 will come in March

Sök bland beviljade anslag
För att söka bland beviljade projektbidrag (2008 och framåt) använd söktjänsten nedan.

Sök beviljade anslag


Rekvisitionsblanketter
Samma rekvisitionsblankett gäller för alla anslagsformer. Läs nogrannt instruktion i blanketten för hur den ska fyllas i. 

Rekvisitionsblankett 


Policydokument

Forskningspolicy

Jävsregler

Instruktioner för Forskningsrådet