Resebidrag/Kongressbidrag

Resebidrag kan sökas för:

- Deltagande i väl etablerade kongresser organiserade av erkända organisationer. (Generellt beviljas inte resebidrag inom Sverige, men undantag kan göras för större internationella kongresser som är förlagda i Sverige)

- Studiebesök under en kortare tid (dock minst fyra veckor) för att inhämta metodkunskaper.

Högst två resebidrag beviljas per sökande och år. Detta utgår ifrån när resan äger rum och avser inte tidpunkten då ansökan lämnas in.

För resa inom Europa beviljas max 9 000 kr och utom Europa max 18 000 kr.
För studiebesök beviljas max 30 000 kr.

Bidraget kan endast användas för boende och resa, ej lönekostnad.