Resebidrag

Ansökan om resebidrag ska inlämnas senast under den ansökningsperiod som föregår kongressen. Observera att sista ansökningsdag varierar i de olika ansökningsperioderna, se nedan.

 Resebidrag kan sökas för:

- Deltagande i väl etablerade kongresser organiserade av erkända organisationer.

- Studiebesök under en kortare tid (minst fyra veckor) för att inhämta metodkunskaper, dock endast för boende och resa, ej lönekostnad.

För att ansöka om resebidrag måste den sökande ha en koppling till ett projekt med pågående stöd från fonden.

 Våra övriga villkor:

Ansökningsperioder:
6/12 2018  – 31/3
1/4 – 19/6
20/6 – 30/9
1/10 – 5/12
 

Tid för besked: april, juli, oktober, januari