Stöd till utbildnings- och informationsaktiviteter för vårdpersonal

Stödformen kan sökas av vårdpersonal för att anordna utbildnings- och informationsaktiveter inom hjärt-, kärl- och lungområdet. Stöd kan även sökas för studiebesök, till exempel för att inhämta ny forskningsmetodik och behandlingsteknik som kommer patienterna till godo i den direkta sjukvården. Syftet med stödformen är att utveckla och lyfta fram betydelsen av den patientnära forskningen i sjukvården. Stödet vänder sig till vårdpersonal, såsom legitimerade sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och fysioterapeuter. För att ansöka om stödformen måste den sökande ha en koppling till ett projekt med pågående stöd från fonden. Hjärt-Lungfonden beviljar ett begränsat antal ansökningar per år. Maxbeloppet är 10 000 kr/år.

 Våra övriga villkor:

 Ansökningsperioder:

6/12 2018  – 31/3
1/4 – 19/6
20/6 – 30/9
1/10 – 5/12

Tid för besked: april, juli, oktober, januari