Stöd till utbildnings- och informationsaktiviteter för    vårdpersonal 

Stödformen kan sökas av vårdpersonal för att anordna utbildnings- och informations-aktiveter inom hjärt-, kärl- och lungområdet. Stöd kan även sökas för studiebesök, till exempel för att inhämta ny forskningsmetodik och behandlingsteknik som kommer patienterna till godo i den direkta sjukvården. Syftet med stödformen är att utveckla och lyfta fram betydelsen av den patientnära forskningen i sjukvården. Stödet vänder sig till vårdpersonal, såsom legitimerade sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och fysioterapeuter.

Hjärt-Lungfonden beviljar ett begränsat antal ansökningar per år.

Maxbeloppet är 10 000 kr per år.