Projektbidrag

Hjärt-Lungfonden ger bidrag till forskningsprojekt som kan sökas för en projekt­period om ett till tre år och för ändamål som specificerats i ansökan.

 

Våra villkor:

 

Vi välkomnar även ansökningar om stöd till interventionsstudier samt registerforskning.


För utformning av ansökan se ”Utformning av ansökan för Hjärt-Lungfondens Stora forskningsanslag och projektanslag”, sid 15.

 

Ansökningsperiod: 2019-04-15 – 2019-05-14

Ansökningarna kan skickas fram till klockan 24:00 under sista ansökningsdagen.

 

Tid för besked: December