Stipendium för forskning utomlands

Hjärt-Lungfonden beviljar ett begränsat antal stipendier för forskning vid erkänd utländsk institution. Dessa stipendier tilldelas företrädesvis disputerade forskare för perioder om 6-12 månader upp till högst tre år. Stipendierna riktar sig främst till de som är postdok.

 

Våra övriga villkor:

 

Ansökningsperiod: 2019-04-15 – 2019-05-14

Ansökningarna kan skickas fram till klockan 24:00 under sista ansökningsdagen.

 

Tid för besked: December