Hjärt-Lungfondens forskningswebb

Här kan du ansöka om medel, ta del av beslut på tidigare ansökningar, skicka in din årsrapport samt ändra personliga uppgifter.

Läs gärna våra anvisningar för forskningsstöd


Rekvirera anslag
För rekvirering av anslag mailar du in din underskrivna blankett till ekonomi@hjart-lungfonden.se


Swelife har sammanställt en lista på finansieringsmöjligheter angående forskning om covid-19. Du hittar den här.  


Möjlighet att byta forskningsinriktning
Hjärt-Lungfonden möjliggör nu även att forskare som har pågående forskningsstöd från Hjärt-Lungfonden kan använda dessa medel för forskning om hur covid-19 drabbar patienter med kronisk hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Om anslagstagaren önskar ändra inriktning på projektet måste forskningsavdelningen på Hjärt-Lungfonden informeras om det via e-post forskning@hjart-lungfonden.se.  


Information om Resebidrag/kongressbidrag
Ansökningar om Resebidrag/kongressbidrag bedöms periodvis. Ansökan ska inlämnas senast den period som föregår resan/kongressen. OBS! Sista dag att inkomma med ansökningar för resor/kongresser  som ska genomföras från den 1 april och framåt är den 31 mars. 


Ansökningsperioder
För information om de olika anslagsformerna vänligen läs Hjärt-Lungfondens anvisningar för forskningsstöd.

Du måste vara inloggad för att kunna söka.
TypStartSlut
Anordnande av vetenskapliga möten2021-01-012021-12-31
Resebidrag/Kongressbidrag2021-01-012021-12-31
Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare2021-02-152021-03-16
Återvändarbidrag2021-02-152021-03-16
Stora Forskningsanslaget2021-01-132021-02-10
Projektbidrag Covid-192021-01-192021-02-09
Forskarmånader / Forskartjänst2021-04-122021-05-18
Projektbidrag2021-04-122021-05-19
Utlandsstipendium2021-04-122021-05-18
Projektbidrag Prevention2021-10-182021-11-23 
 
 
Glömt lösenordet? Klicka här!
 

 

Kontakta oss på
forskning@hjart-lungfonden.se
eller telefon 08-566 24 220.

Anvisningar för forskningsstöd / Instructions for research support

För mer detaljerad information om våra anslag och för att läsa om Hjärt-Lungfondens riktlinjer vad gäller forskningsanslag, klicka på nedanstående länk. 

Anvisningarna för 2021 är ännu inte uppdaterade (uppdaterade anvisningar finns dock för det nya covid-19 anslaget). För de anslag som söks i början av året kan du använda 2020 års anvisningar. Aktuella ansökningsperioder för 2021 hittar du längst ner på denna sida. Uppdaterade anvisningar kommer i mars 2021.

Anvisningar för forskningsstöd
Uppdaterade 2020-12-18 med Extra anslag för covid-19 relaterad forskning

For more information regarding the Swedish Heart-Lung Foundation's research grants and guidelines, please see the instructions attached below. 

Instructions for research support
Updated 2020-06-29 with Special investment in prevention research


Sök bland beviljade anslag

För att söka bland beviljade projektbidrag (2008 och framåt) använd söktjänsten nedan.

Sök beviljade anslag


Rekvisitionsblanketter

Om du har blivit beviljad medel skickar vi en rekvisitionsblankett till dig tillsammans med ett beviljningsbrev, men du kan även ladda ner en rekvisitionsblankett för utskrift här.

Klicka på en av nedanstående länkar för den aktuella anslagstypen.

Projektbidrag

Forskarmånader

Utlandsstipendium

Resebidrag/Kongressbidrag


Policydokument

Forskningspolicy

Jävsregler

Instruktioner för Forskningsrådet