Hjärt-Lungfondens forskningswebb

Här kan du ansöka om medel, ta del av beslut för tidigare ansökningar, skicka in din årsrapport och slutrapport samt ändra personliga uppgifter.

Läs gärna våra anvisningar för forskningsstöd till höger. 


Rekvirera anslag
För att rekvirera ditt anslag skickar du din undertecknade blankett med e-post till rekvisition@hjart-lungfonden.se.Vi tar endast emot blanketten i pdf-format och inga andra bilagor (som t ex egna fakturor eller beviljningsbrev). Läs mer om rekvirering av anslag genom att klicka på länken "Viktig information om rekvirering av anslag" i fältet till höger.


Information om slutrapportering den 1-31 mars
För dig som har beviljats ett 1-årigt anslag för år 2022 (gäller ej forskarmånader) och som ska lämna in en slutrapport under perioden 1-31 mars i år men önskar disponera medlen även år 2023. Vi ber dig att meddela att du önskar detta genom att skicka ett e-postmeddelande till oss på forskning@hjart-lungfonden så att vi kan registrera att inlämningen av din slutrapport förskjuts till mars år 2024.  


Information om Resebidrag/kongressbidrag
Ansökningar om Resebidrag/kongressbidrag bedöms periodvis. Ansökan ska inlämnas senast den period som föregår resan/kongressen (kongressens första dag gäller).

Ansökningsperioder:
2022-12-06 – 2023-03-31
2023-04-01 – 2023-06-21
2023-06-22 – 2023-09-30
2023-10-01 – 2023-12-11

Exempel: För en kongress som ska genomföras i augusti måste ansökan ha skickats in senast den 21 juni.


Ansökningsperioder
För information om de olika anslagsformerna vänligen läs Hjärt-Lungfondens anvisningar för forskningsstöd. 

Ansökningar kan skickas fram till kl. 24.00 under sista ansökningsdagen. 

Du måste vara inloggad för att kunna söka.
TypStartSlut
Anordnande av vetenskapliga möten2023-01-012023-12-31
Nätverksstöd2023-01-012023-12-31
Resebidrag/Kongressbidrag2023-01-012023-12-31
Stora Forskningsanslaget2023-01-092023-01-31
Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare2023-02-142023-03-14
Forskarmånader disputerad2023-04-052023-05-10
Forskarmånader doktorand2023-04-052023-05-10
Forskartjänst/Forskarmånader disputerad2023-04-052023-05-10
Nationellt samverkansprojekt2023-04-052023-05-10
Postdoktorstipendium utomlands2023-04-052023-05-10
Postdoktortjänst/Forskarmånader disputerad2023-04-052023-05-10
Projektbidrag2023-04-052023-05-10
Återvändarbidrag2023-04-052023-05-10
Projektbidrag Prevention2023-10-232023-11-20 
 
 
Glömt lösenordet? Klicka här!
 

Kontakta oss på:
forskning@hjart-lungfonden.se
eller telefon 08-566 24 220. Återkoppling sker inom tre arbetsdagar.


Anvisningar för forskningsstöd / Instructions for research support
För information om våra anslag och för att läsa om Hjärt-Lungfondens riktlinjer gällande forskningsanslag, klicka på nedanstående länk. 

Anvisningar för forskningsstöd
Uppdaterade 2023-03-07

For information regarding the Swedish Heart-Lung Foundation's research grants and guidelines, please see the instructions attached below. 
Guidelines for research support
Updated 2023-03-07


Nyhet! - Hjärt-Lungfondens Forskningsstrategi 2023

       


Läs vår folder om Hjärt-Lungfondens forskningsanslag


Rekvisitionsblanketter
Samma rekvisitionsblankett gäller för alla anslagsformer. Läs nogrannt instruktion i blanketten för hur den ska fyllas i. 

Viktig information om rekvirering av anslag
Rekvisitionsblankett 


Sök bland beviljade anslag
För att söka bland beviljade projektbidrag (2008 och framåt) använd söktjänsten nedan.

Sök beviljade anslag


Policydokument
Forskningspolicy
Jävsregler
Instruktioner för Forskningsrådet