Hjärt-Lungfondens forskningswebb

Här kan du ansöka om medel, ta del av beslut på tidigare ansökningar, skicka in din årsrapport samt ändra personliga uppgifter.

Läs gärna våra anvisningar för forskningsstöd. 


Nyhet!
Hjärt-Lungfonden har beslutat att genomföra ytterligare en extra satsning på covid-19 relaterad forskning. Hjärt-Lungfonden öppnar därför upp för en extra ansökningsperiod där forskare kan söka anslag för forskningsprojekt inom covid-19 med anknytning till hjärt-, kärl och/eller lungsjukdom. Läs mer i våra anvisningar för forskningsstöd. 


Rekvirera anslag
För rekvirering av anslag mailar du in din underskrivna blankett till ekonomi@hjart-lungfonden.se 


Swelife har sammanställt en lista på finansieringsmöjligheter angående forskning om covid-19. Du hittar den här.  


Möjlighet att byta forskningsinriktning
Hjärt-Lungfonden möjliggör nu även att forskare som har pågående forskningsstöd från Hjärt-Lungfonden kan använda dessa medel för forskning om hur covid-19 drabbar patienter med kronisk hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Om anslagstagaren önskar ändra inriktning på projektet måste forskningsavdelningen på Hjärt-Lungfonden informeras om det via e-post forskning@hjart-lungfonden.se.  


Information om Resebidrag/kongressbidrag
Ansökningar om Resebidrag/kongressbidrag bedöms periodvis. Ansökan ska inlämnas senast den period som föregår resan/kongressen. OBS! Sista dag att inkomma med ansökningar för resor/kongresser  som ska genomföras från den 1 april och framåt är den 31 mars. 


Ansökningsperioder

Du måste vara inloggad för att kunna söka.
TypStartSlut 
Anordnande av vetenskapliga möten2021-01-012021-12-31Info
Resebidrag/Kongressbidrag2021-01-012021-12-31Info
Stora Forskningsanslaget2021-01-132021-02-10Info
Projektbidrag Covid-192021-01-192021-02-09Info
Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare2021-02-152021-03-16Info
Återvändarbidrag2021-02-152021-03-16Info
Forskarmånader / Forskartjänst2021-04-122021-05-18Info
Projektbidrag2021-04-122021-05-19Info
Utlandsstipendium2021-04-122021-05-18Info
Projektbidrag Prevention2021-10-182021-11-23Info 
 
 
Glömt lösenordet? Klicka här!
 

Kontakta oss
E-post:
forskning@hjart-lungfonden.se (återkoppling ges inom tre arbetsdagar)
Telefon: 08-566 24 220

Anvisningar för forskningsstöd / Instructions for research support

För mer detaljerad information om våra anslag och för att läsa om Hjärt-Lungfondens riktlinjer vad gäller forskningsanslag, klicka på nedanstående länk. 

Anvisningarna för 2021 är ännu inte uppdaterade (uppdaterade anvisningar finns dock för det nya covid-19 anslaget). För de anslag som söks i början av året kan du använda 2020 års anvisningar. Aktuella ansökningsperioder för 2021 hittar du längst ner på denna sida. Uppdaterade anvisningar kommer i mars 2021.

Anvisningar för forskningsstöd
Uppdaterade 2020-12-18 med Extra anslag för covid-19 relaterad forskning

For more information regarding the Swedish Heart-Lung Foundation's research grants and guidelines, please see the instructions attached below. 

Instructions for research support
Updated 2020-06-29 with Special investment in prevention research

If you need information about our new grant related to covid-19 please read our swedish instructions for research support, page 19.


Sök bland beviljade anslag

För att söka bland beviljade projektbidrag (2008 och framåt) använd söktjänsten nedan.

Sök beviljade anslag


Rekvisitionsblanketter

Om du har blivit beviljad medel skickar vi en rekvisitionsblankett till dig tillsammans med ett beviljningsbrev, men du kan även ladda ner en rekvisitionsblankett för utskrift här.

Klicka på en av nedanstående länkar för den aktuella anslagstypen.

Projektbidrag

Forskarmånader

Utlandsstipendium

Resebidrag

Stöd till vårdpersonal


Policydokument

Forskningspolicy

Jävsregler

Instruktioner för Forskningsrådet