Hjärt-Lungfondens forskningswebb

Här kan du ansöka om medel, ta del av beslut på tidigare ansökningar, skicka in din årsrapport samt ändra personliga uppgifter.

Läs gärna våra anvisningar om forskningsstöd. Anvisningarna för 2019 kommer under mars.


Årsrapport

Senast den 15/1 2019 ska årsrapporten vara ifylld. Årsrapport lämnas för anslag som beviljats för mer än ett år (projektbidrag, forskartjänst, Stora forskningsanslaget och Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare). Detta görs via ditt konto på Hjärt-Lungfondens forskningswebb. 


Ny rekvisitionsblankett vid utbetalning av beviljade medel

Vid utbetalning av beviljade medel ber vi er att använda vår nya rekvisitionsblankett (uppdaterad 2016-03-02). Denna skickas till de som beviljats stöd och finns även här på forskningswebben (i den högra kolumnen). Det går även bra att skicka en faktura på beviljat belopp, men då måste en undertecknad rekvisitionsblankett bifogas.

OBSERVERA att det endast är den nya rekvisitionsblanketten som godkänns för utbetalning av beviljade medel.


Information om Resebidrag

Ansökningar om Resebidrag och Stöd till vårdpersonal bedöms kvartalsvis. Ansökan ska inlämnas senast det kvartal som föregår kongressen/aktiviteten. OBS sista dag att inkomma med ansökningar för resor och aktiviteter som ska genomföras från den 1 april  och framåt är den 31 mars.


Ansökningsperioder

Du måste vara inloggad för att kunna söka.
TypStartSlut 
Anordnande av vetenskapliga möten2019-01-012019-12-31Info
Resebidrag2019-01-012019-12-31Info
Stöd till utbildnings- och informationsaktiviteter för vårdpersonal2019-01-012019-12-31Info
Forskarmånader / Forskartjänst2018-04-162018-05-15Info
Projektbidrag2018-04-162018-05-15Info
Utlandsstipendium2018-04-162018-05-15Info
Stora Forskningsanslaget2019-01-212019-02-13Info
Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare2019-02-182019-03-18Info
Återvändarbidrag2019-02-182019-03-18Info 
 
 
Glömt lösenordet?

Anvisningar för forskningsstöd / Instructions for research support

För mer detaljerad information om våra anslag och för att läsa om Hjärt-Lungfondens riktlinjer vad gäller forskningsanslag, klicka på nedanstående länkAnvisningar för 2019 kommer under mars. 

Anvisningar för forskningsstöd

For more information regarding the Swedish Heart-Lung Foundation's research grants and guidelines, please see the instructions attached below. The guidelines for 2019 will come during March. 

Instructions for research support


Sök bland beviljade anslag

För att söka bland beviljade projektbidrag (2008 och framåt) använd söktjänsten nedan.

Sök beviljade anslag


Rekvisitionsblanketter

Om du har blivit beviljad medel skickar vi en rekvisitionsblankett till dig tillsammans med ett beviljningsbrev, men du kan även ladda ner en rekvisitionsblankett för utskrift här.

Klicka på en av nedanstående länkar för den aktuella anslagstypen.

Projektbidrag

Forskarmånader

Utlandsstipendium

Resebidrag

Stöd till vårdpersonal

 

Policys

Forskningspolicy

Jävsregler

Instruktioner för Forskningsrådet