Hjärt-Lungfondens forskningswebb

Här kan du ansöka om medel, ta del av beslut på tidigare ansökningar, skicka in din årsrapport samt ändra personliga uppgifter.

Läs gärna våra anvisningar för forskningsstöd.


Rekvirera anslag
För rekvirering av anslag mailar du in din underskrivna blankett till ekonomi@hjart-lungfonden.se


Extra satsning på preventionsforskning
Hjärt-Lungfonden har genom stöd från Norheds stiftelse fått möjlighet att genomföra en extra satsning på livsstilsrelaterad intervention som en del i preventions- och behandlingsforskning inom hjärt-, kärlområdet.

Ansökan skrivs på engelska. Mer information hittar du i våra anvisningar för forskningsstöd.

Ansökningsperioden är öppen mellan den 19 oktober och den 24 november


Swelife har sammanställt en lista på finansieringsmöjligheter angående forskning om covid-19. Du hittar den här.  


Möjlighet att byta forskningsinriktning
Hjärt-Lungfonden möjliggör nu även att forskare som har pågående forskningsstöd från Hjärt-Lungfonden kan använda dessa medel för forskning om hur covid-19 drabbar patienter med kronisk hjärt-, kärl- och lungsjukdom. Om anslagstagaren önskar ändra inriktning på projektet måste forskningsavdelningen på Hjärt-Lungfonden informeras om det via e-post forskning@hjart-lungfonden.se.  


Information om Resebidrag
Ansökningar om Resebidrag och Stöd till vårdpersonal bedöms periodvis. Ansökan ska inlämnas senast den period som föregår kongressen/aktiviteten. OBS! Sista dag att inkomma med ansökningar för resor och aktiviteter som ska genomföras från den 1 oktober och framåt är den 4 december. 


Ansökningsperioder

Du måste vara inloggad för att kunna söka.
TypStartSlut 
Anordnande av vetenskapliga möten2020-01-012020-12-31Info
Resebidrag2020-01-012020-12-31Info
Stöd till utbildnings- och informationsaktiviteter för vårdpersonal2020-01-012020-12-31Info
Projektbidrag Prevention2020-10-192020-11-24Info
Stora Forskningsanslaget2020-01-202020-02-12Info
Prins Daniels forskningsanslag för yngre lovande forskare2020-02-172020-03-16Info
Återvändarbidrag2020-02-172020-03-16Info
Forskarmånader / Forskartjänst2020-04-032020-06-01Info
Projektbidrag2020-04-032020-06-01Info
Utlandsstipendium2020-04-032020-06-01Info
Projektbidrag Covid-192020-04-222020-05-07Info 
 
 
Glömt lösenordet? Klicka här!
 

 

Kontakta oss på
forskning@hjart-lungfonden.se
eller telefon 08-566 24 220.

Anvisningar för forskningsstöd / Instructions for research support

För mer detaljerad information om våra anslag och för att läsa om Hjärt-Lungfondens riktlinjer vad gäller forskningsanslag, klicka på nedanstående länk. 

Anvisningar för forskningsstöd
Uppdaterade 2020-06-24 med Extra anslag för preventionsforskning

For more information regarding the Swedish Heart-Lung Foundation's research grants and guidelines, please see the instructions attached below. 

Instructions for research support
Updated 2020-06-29 with Special investment in prevention research


Sök bland beviljade anslag

För att söka bland beviljade projektbidrag (2008 och framåt) använd söktjänsten nedan.

Sök beviljade anslag


Rekvisitionsblanketter

Om du har blivit beviljad medel skickar vi en rekvisitionsblankett till dig tillsammans med ett beviljningsbrev, men du kan även ladda ner en rekvisitionsblankett för utskrift här.

Klicka på en av nedanstående länkar för den aktuella anslagstypen.

Projektbidrag

Forskarmånader

Utlandsstipendium

Resebidrag

Stöd till vårdpersonal


Policydokument

Forskningspolicy

Jävsregler

Instruktioner för Forskningsrådet